อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 14

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายวันดี โคตวงษ์ ประธาน สภาอบต.กุดน้ำใส ร่วมกับสมาชิก สภาอบต.กุดน้ำใส และคณะผ... วันที่ 22 มิ.ย. 66 (ดูู 82)

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองชับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ รับมอบหมายจากคณะผู้บริหาร โดย นายสาคร ชุปวา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุด... วันที่ 22 มิ.ย. 66 (ดูู 70)

ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลกุดน้ำใส (บ้านดงมัน) ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลกุดน้ำใส ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕... วันที่ 9 มิ.ย. 66 (ดูู 419)

กิจกรรมปลูกต้นไม้ "วันต้นไม้ประจำชาติ 2566"

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงา... วันที่ 9 มิ.ย. 66 (ดูู 74)

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้จัดกิจกรรมโครงการป้องก... วันที่ 11 พ.ค. 66 (ดูู 102)

กิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 2566

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส โดย นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล... วันที่ 24 ม.ย. 66 (ดูู 249)

ประชุม คณะกรรมการอำนวยการในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ และคณะทำงานเก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ lTA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมประชุมคณะกรรมการอ... วันที่ 24 ม.ย. 66 (ดูู 113)

กิจกรรมมาตรการ No Gift Policy 2566

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้จัดกิจกรรมมาตรการ No Gift Policy ... วันที่ 24 ม.ย. 66 (ดูู 108)

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลกุดน้ำใส ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้าน... วันที่ 28 มี.ค. 66 (ดูู 651)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วัดอุดรไชยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมกับอำเภอพนมไพร และผู้นำชุมชนร่วมจัดกิจกรรม... วันที่ 17 ก.พ. 66 (ดูู 404)

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ อบต. เคลื่อนที่ ประชุมประชาคมหมู่บ้านตำบลกุดน้ำใส วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 โซนบ้านกุดน้ำใส วันที่ 9 กุมภ... วันที่ 13 ก.พ. 66 (ดูู 446)

ประชุมชี้แจงการลงประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเต่มครั้งที่ 1/2566

นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลกุดน้ำใสปร... วันที่ 30 ม.ค. 66 (ดูู 136)

ร่วมโครงการ ฟ้อนรำบวงสรวง 114 ปี วิถีชุมชนคนพนมไพร

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมส่งคณะนางรำจากตำบลกุดน้ำใสร่วมโครงการ ฟ้อนรำบวงสร... วันที่ 30 ม.ค. 66 (ดูู 122)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 (วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมวันเด็ก วันที่ 14 มกร... วันที่ 16 ม.ค. 66 (ดูู 146)

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส โดยนายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำ... วันที่ 13 ธ.ค. 65 (ดูู 164)

โครงการกิจกรรมอาสาพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสร่วมกับอำเภอพนมไพร และผู้นำชุมชน โครงการกิจกรรมอาสา... วันที่ 5 ต.ค. 65 (ดูู 214)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส โดย นายสุรชัย กระเดา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำ... วันที่ 25 ส.ค. 65 (ดูู 275)

โครงการปลุกต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พนะบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยคณะผู้บ... วันที่ 15 ส.ค. 65 (ดูู 253)

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ, 2565

#องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วย คณะผ... วันที่ 29 มิ.ย. 65 (ดูู 264)

มอบเกียรติบัตรให้แก่พนักงานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า นางสาวสุวดี มิรัตนไพร และนางสาวโชต... วันที่ 27 มิ.ย. 65 (ดูู 282)