อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 12

Gallery :: ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลบ้านไร่ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันที่  3  กรกฎาคม  2566
...นายสุรชัย กระเดา นายก อบต.กุดน้ำใส พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลบ้านไร่ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
...นำโดย นายสาโรจน์ รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านไร่ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและแกนนำในชุมชนหมู่บ้าน จำนวน 176 คน 
...เข้าศึกษาดูงานเกษตรชุมชน #สวนแคนตาลูบ , 
#ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป #แจ่วบอง , 
#ผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกกต้นผือ
...วัตถุประสงค์เพื่อพูนทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ตลอดถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น และเกิดศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
...องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับคณะท่าน...
วันที่ : 4 กรกฎาคม 66   View : 365