อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 28 มี.ค. 65 63
แผนปฎิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.กุดน้ำใส พ.ศ.2564 3 มี.ค. 65 63
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 24 พ.ย. 64 207
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 22 ม.ย. 64 303
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 22 ม.ย. 64 295
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 22 ม.ย. 64 295
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปี ๒๕๖๓ 22 ม.ย. 64 286
โครงสร้างส่วนราชการและแผนอัตรากำลังของอบต.กุดน้ำใส 22 ม.ย. 64 284
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส 22 ม.ย. 64 290