อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 21

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2 พ.ค. 66 49
30 เรื่อง การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2566 24 ม.ย. 66 59
O13 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 7 ม.ย. 66 113
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 3 ม.ย. 66 75
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 1 พ.ย. 65 189
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 28 มี.ค. 65 402
แผนปฎิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.กุดน้ำใส พ.ศ.2564 3 มี.ค. 65 353
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 24 พ.ย. 64 518
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 22 ม.ย. 64 603
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 22 ม.ย. 64 602
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 22 ม.ย. 64 581
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปี ๒๕๖๓ 22 ม.ย. 64 584
โครงสร้างส่วนราชการและแผนอัตรากำลังของอบต.กุดน้ำใส 22 ม.ย. 64 586
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส 22 ม.ย. 64 601