อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 21

Gallery :: เดินรณรงค์ "โครงการป้องกันและแก้ไข..ปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566"
26  มิถุนายน  2566
วันต่อต้านยาเสพติด "รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด"
- นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส กล่าวเปิดงาน  โดยมีหัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้กล่าวรายงาน 
- คณะผู้บริหาร พนักงานลูกจ้างทุกท่าน ร่วมเดินรณรงค์ "โครงการป้องกันและแก้ไข..ปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566"
และมีผู้นำชุมชน ,รพสต. ,อสม และโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) ร่วมกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ด้วย
วันที่ : 26 มิถุนายน 66   View : 468