อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 16

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 1 พ.ค. 66 40
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 1 พ.ค. 66 45
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 1 พ.ค. 66 47
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 1 พ.ค. 66 41
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 1 พ.ค. 66 40
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 1 พ.ค. 66 26
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 1 พ.ค. 66 28
เรื่อง ระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 1 พ.ค. 66 27
เรื่อง ระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 21 มี.ค. 66 87
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ 2566 และ กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ 2567 21 มี.ค. 66 87
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 1 มี.ค. 66 105
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 24 มิ.ย. 65 272
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2565 24 มิ.ย. 65 612
ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 24 มิ.ย. 65 266
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 24 มิ.ย. 65 264
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 24 มิ.ย. 65 261
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2565 24 มิ.ย. 65 235
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 วันที่ 7 มกราคม 2565 24 มิ.ย. 65 234
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 24 มิ.ย. 65 241
แต่งตั้งประธานสภา และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปี 2565 24 มิ.ย. 65 241
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 24 มิ.ย. 65 538
รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 24 มิ.ย. 65 239
ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 24 มิ.ย. 65 240
รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 24 มิ.ย. 65 246
ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 24 มิ.ย. 65 247
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 24 มิ.ย. 65 259
รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 24 มิ.ย. 65 255
ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 24 มิ.ย. 65 232
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 24 มิ.ย. 65 238
ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 24 มิ.ย. 65 235