อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 25

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 24 มิ.ย. 65 79
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2565 24 มิ.ย. 65 166
ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 24 มิ.ย. 65 77
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 24 มิ.ย. 65 81
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 24 มิ.ย. 65 74
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2565 24 มิ.ย. 65 60
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 วันที่ 7 มกราคม 2565 24 มิ.ย. 65 58
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 24 มิ.ย. 65 60
แต่งตั้งประธานสภา และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปี 2565 24 มิ.ย. 65 60
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 24 มิ.ย. 65 138
รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 24 มิ.ย. 65 63
ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 24 มิ.ย. 65 60
รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 24 มิ.ย. 65 67
ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 24 มิ.ย. 65 65
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 24 มิ.ย. 65 65
รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 24 มิ.ย. 65 64
ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 24 มิ.ย. 65 56
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 24 มิ.ย. 65 60
ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 24 มิ.ย. 65 58
ประกาศเ่รียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 24 มิ.ย. 65 63
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2564 23 มิ.ย. 65 73
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 16 - 30 สิงหาคม 2563 22 ม.ย. 64 380
ประชุมสภาองค์ฺการบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ 22 ม.ย. 64 390
การประชุมสภาองค์ฺการบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ 22 ม.ย. 64 365
ประชุมสภาองค์ฺการบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 22 ม.ย. 64 413
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ 22 ม.ย. 64 407
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562 22 ม.ย. 64 366
ประกาศเรียประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 7 ม.ย. 64 392
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 8 ส.ค. 62 351
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.กุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562 11 มิ.ย. 62 421