อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 24 มิ.ย. 65 190
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2565 24 มิ.ย. 65 421
ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 24 มิ.ย. 65 185
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 24 มิ.ย. 65 186
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 24 มิ.ย. 65 186
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2565 24 มิ.ย. 65 164
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 วันที่ 7 มกราคม 2565 24 มิ.ย. 65 163
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 24 มิ.ย. 65 165
แต่งตั้งประธานสภา และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปี 2565 24 มิ.ย. 65 165
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 24 มิ.ย. 65 388
รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 24 มิ.ย. 65 167
ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 24 มิ.ย. 65 165
รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 24 มิ.ย. 65 172
ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 24 มิ.ย. 65 168
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 24 มิ.ย. 65 176
รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 24 มิ.ย. 65 175
ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 24 มิ.ย. 65 160
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 24 มิ.ย. 65 165
ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 24 มิ.ย. 65 162
ประกาศเ่รียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 24 มิ.ย. 65 165
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2564 23 มิ.ย. 65 180
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 16 - 30 สิงหาคม 2563 22 ม.ย. 64 489
ประชุมสภาองค์ฺการบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ 22 ม.ย. 64 500
การประชุมสภาองค์ฺการบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ 22 ม.ย. 64 476
ประชุมสภาองค์ฺการบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 22 ม.ย. 64 546
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ 22 ม.ย. 64 519
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562 22 ม.ย. 64 472
ประกาศเรียประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 7 ม.ย. 64 501
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 8 ส.ค. 62 456
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.กุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562 11 มิ.ย. 62 574