อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 11

Gallery :: ร่วมกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร ตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
วันที่ 21 กรกฎาคม 2566
นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร ตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
วันที่ : 24 กรกฎาคม 66   View : 122