อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 21

Gallery :: โครงการปลูกต้นไม้และโครงการปล่อยพันธ์ปลาลงหนองน้ำสาธารณะ 12 สิงหาคม 2566
วันที่ 11 สิงหาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้จัดโครงการปลูกต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และโครงการปล่อยพันธ์ปลาลงหนองน้ำสาธารณะ เพื่อเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์น้ำ ณ บริเวณสวนสาธารณะตำบลกุดน้ำใสบ้านท่าสะพาน หมู่ที่ 4 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม
วันที่ : 11 สิงหาคม 66   View : 68