อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 14

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 โดย องค์การบริหารส่วนตำบล... วันที่ 7 มิ.ย. 62 (ดูู 619)

โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 ใน วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ บริเวณสถานปฏิบัติธรรมกู่อูบมุงโนน... วันที่ 7 มิ.ย. 62 (ดูู 1599)

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ประจำปี 2561

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกุด... วันที่ 14 พ.ย. 61 (ดูู 1747)

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้บริหาร ,สมาชิกสภาอบต., พนักงานส่วนตำบล ,พนักงานจ้าง, ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ปีงบ 2561

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้บริหาร ,สมาชิกสภาอบต., พนักงานส่วนตำบล ,พนักงานจ้าง, ผู้นำหมู่บ้าน/... วันที่ 16 ม.ค. 61 (ดูู 2906)

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2560

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดนำ้ใ... วันที่ 21 ก.ค. 60 (ดูู 1802)

23 ตุลาคม 2559 พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

อบต.กุดน้ำใส น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาบร... วันที่ 24 ต.ค. 59 (ดูู 875)

งานวันเด็กประจำปี 2559

งานวันเด็กประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ที่ทำการองค์... วันที่ 10 ก.พ. 59 (ดูู 822)

กิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาร... วันที่ 3 พ.ย. 58 (ดูู 855)

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.กุดน้ำใส

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.กุดน้ำใส ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาโครง... วันที่ 6 ก.ย. 58 (ดูู 840)

กิจกรรมโครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน บนบ้านงาม

กิจกรรมโครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน บนบ้านงาม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุ... วันที่ 5 ก.ย. 58 (ดูู 2958)

กิจกรรมประกวด ผู้สูงอายุ เด็กศูนย์และนวัตกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพต.กุดน้ำใส

กิจกรรมประกวด ผู้สูงอายุ เด็กศูนย์และนวัตกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพต.กุดน้ำใส โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ... วันที่ 5 ก.ย. 58 (ดูู 1158)

โครงการปลูกป่าชุมชน ประจำปี 2558

อบต.กุดน้ำใส ร่วมกับหน่วยงานราชการ และชาวบ้านต.กุดน้ำใส ทำกิจกรรม โครงการปลูกป่าชุมชน ประจำปี 2558 ณ วัดป... วันที่ 15 ก.ค. 58 (ดูู 955)

ทำบุญตักบาตร อบต.กุดน้ำใส

อบต.กุดน้ำใส จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ... วันที่ 15 ก.ค. 58 (ดูู 848)

งานประเพณีบุญบัั้งไฟตำบลกุดน้ำใส ประจำปี 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดนำ้ใส ร่วมกับชาวตำบลกุดนำ้ใส จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ต.กุดนำ้ใส ประจำปี 2558... วันที่ 5 มิ.ย. 58 (ดูู 961)

ฝึกอบรมโครงการเกษตรอินทรีย์แก่ประชาชนชาวตำบลกุดน้ำใส

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 อบต.กุดน้ำใส จัดฝึกอบรมโครงการเกษตรอินทรีย์แก่ประชาชนชาวตำบลกุดน้ำใส... วันที่ 5 พ.ค. 58 (ดูู 936)

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ปี ๕๘

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ปี ๕๘... วันที่ 4 พ.ค. 58 (ดูู 892)

ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

นายวิชิต กล้าหาญ นายก อบต.กุดน้ำใส นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อที่ห้องประชุมอำเภอพนมไพร เมื่อว... วันที่ 23 ก.พ. 58 (ดูู 1064)

กิจกรรมวันเด็ก ศพด.คูฟ้า

กิจกรรมวันเด็ก ศพด.คูฟ้า... วันที่ 23 ก.พ. 58 (ดูู 812)

ตรวจประเมินหมู่บ้านตามโครงการหน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่หลังบ้านน่าดู

เมื่อวันที่ 20-21 ส.ค. 2557 คณะกรรมการตรวจประเมินหมู่บ้านตามโครงการหน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่หลังบ้านน่าดู ได... วันที่ 23 ก.พ. 58 (ดูู 1543)

โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส จัดงานโครงการสร้างเสริมสุขภา... วันที่ 23 ก.พ. 58 (ดูู 958)