อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 11

Gallery :: โครงการ ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน "หลักสูตร...การทำเปลญวนเชือกถักมือ" ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 23 สิงหาคม 2566
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้จัดโครงการ ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน "หลักสูตร...การทำเปลญวนเชือกถักมือ" ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยนายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เป็นประธานเปิดโครงการ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เพื่อให้เกิดอาชีพโดยชุมชนมีส่วนร่วมและสามารถนำเอาความรู้ไปพัฒนาสร้างรายได้ต่อไป ฯ
วันที่ : 23 สิงหาคม 66   View : 102