อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 17

นายกอบต.กุดน้ำใส ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวเพิ่มเติม ภายใต้มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) วันที่ 21 มีนาคม 2565

#องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส คณะผู้บริหาร อ... วันที่ 22 มี.ค. 65 (ดูู 287)

นายสุเทพ พิมพิรัตน์ นายอำเภอพนมไพร ลงพื้นที่ติดตามการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แบบเชิงรุก ณ วัดบ้านคูฟ้า ตำบลกุดน้ำใส วันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2565

นายสุเทพ พิมพิรัตน์ นายอำเภอพนมไพร พร้อมด้วย นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส,คณะผู้บร... วันที่ 21 มี.ค. 65 (ดูู 292)

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานีพลังงานชุมชน (ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร) ณ เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 14 มีนาคม 2565

นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถาน... วันที่ 14 มี.ค. 65 (ดูู 819)

จัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอย วันที่ 4 มีนาคม 2565

นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วย คณะผู้บริหารตำบลกุดน้ำใส ได้จัดหาภาชนะรองร... วันที่ 9 มี.ค. 65 (ดูู 320)

ประชุมเรื่อง การส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ประดู่หางดำ มข.55 และประชุมโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ วันที่ 4 มีนาคม 2565

นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วย คณะผู้บริหารตำบลกุดน้ำใส, ประธานสภาตำบลกุดน... วันที่ 4 มี.ค. 65 (ดูู 297)

ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกุดน้ำใส หมู่ที่ 4 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนพล โอฆะพนม รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายสุ... วันที่ 4 มี.ค. 65 (ดูู 291)

เตรียมความพร้อมเปิดศูนย์พักคอย (CI) (สถานีตำรวจเก่า) ตำบลกุดน้ำใส วันที่ 2 มีนาคม 2565

นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส, คณะผู้บริหารอบต.กุดน้ำใส ร่วมด้วยนางจันทจร ศรีบูรพา พ... วันที่ 4 มี.ค. 65 (ดูู 298)

มอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 200 ชุด ในโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้มอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 200 ชุด ในโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อ... วันที่ 28 ก.พ. 65 (ดูู 301)

ประชุมมาตราการป้องการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วย คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อตำบลกุดน้ำใส (ศปก.... วันที่ 25 ก.พ. 65 (ดูู 311)

ประชุม โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

สำนักงานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบ... วันที่ 25 ก.พ. 65 (ดูู 318)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

นายสุเทพ พิมพิรัตน์ นายอำเภอพนมไพร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำกุดน้ำใส นำโดยนายสุรชัย กระเดา , กำนันตำบลกุ... วันที่ 24 ก.พ. 65 (ดูู 847)

มอบรถเข็น (วีลแชร์) ตามโครงการร้อยเอ็ดปันสุขบำบัดทุกข์ให้คนพิการด้วยวีลแชร์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส คณะผู้บริหารอบต.กุดน้ำใส ร่วมด้วยนางจันทจร ศรีบูรพา พ... วันที่ 22 ก.พ. 65 (ดูู 322)

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น.

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยคณะผู้บร... วันที่ 21 ก.พ. 65 (ดูู 316)

พิธีมอบรถเข็น (วีลแชร์) โครงการร้อยเอ็ดปันสุขบำบัดทุกข์ให้คนพิการด้วยวีลแซร์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส ได้เข้าร่วมพิธีมอบรถเข็น (ว... วันที่ 18 ก.พ. 65 (ดูู 338)

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้ประชุมคณะกรรมการกองท... วันที่ 18 ก.พ. 65 (ดูู 299)

นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส มอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมคณะผู้บริหาร มอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลส่งเสริ... วันที่ 10 ก.พ. 65 (ดูู 884)

อบรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก วันที่ 13 ม.ค. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้จัดอบรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก วันที่ 13 ม.ค. 65 เวลา 08.00 – 16.30 น. ... วันที่ 19 ม.ค. 65 (ดูู 342)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

... วันที่ 15 ม.ค. 65 (ดูู 349)

กิจกรรมออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 18 พ.ย. 64 .............................................................................. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ม... วันที่ 24 พ.ย. 64 (ดูู 387)

อบต.กุดน้ำใส รับมอบถุงยังชีพสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด รับมอบถุงยังชีพ จากจังหวัด... วันที่ 27 ต.ค. 64 (ดูู 425)