อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 16

ทำพิธียกเสาเอก เสาโท เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยแห่งใหม่ 23-08-64

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2564 ได้ทำพิธียกเสาเอก เสาโท เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยแห่งให... วันที่ 23 ส.ค. 64 (ดูู 485)

โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" 2563

โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" 2563 ณ สำนักปฏิบัติธรรมกู่อุบมุงโนนส่างท่อ หมู่ที่ 1 บ้านกุดน้ำใส ตำบลก... วันที่ 8 ส.ค. 64 (ดูู 429)

โครงการมหกรรมสุขภาพ ลดโรค ลดเสี่ยง เลี่ยงหวานมันเค็ม ปีงบประมาณ 2563

โครงการมหกรรมสุขภาพ ลดโรค ลดเสี่ยง เลี่ยงหวานมันเค็ม ปีงบประมาณ 2563... วันที่ 4 ส.ค. 64 (ดูู 453)

​โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่1-10 ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่1-10ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินง... วันที่ 4 ส.ค. 64 (ดูู 546)

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 1-10 ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 1-10 ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครง... วันที่ 4 ส.ค. 64 (ดูู 499)

มอบหน้ากากอนามัย วันพุธ ที่ 7 กรกฎาคม 2564

วันพุธ ที่ 7 กรกฎาคม 2564 นางสาวปทิดา พรหมศร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่... วันที่ 9 ก.ค. 64 (ดูู 469)

ประชุมหารือมาตรการป้องกัน โควิด 19

วันพุธ ที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ประชุมหารือมาตรการป้องกัน โควิด 19 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไว... วันที่ 9 ก.ค. 64 (ดูู 438)

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2564

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยสมาชิกสภาตำบลกุดน้ำใส ผู้นำท้องที่ ผู้... วันที่ 24 พ.ค. 64 (ดูู 459)

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารอบต.กุดน้ำใส พ.ศ. 2564

กิจกรรมการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยนางสาวปทิดา พหรมศร รองปลัดอ... วันที่ 3 พ.ค. 64 (ดูู 493)

โครงการป้องกันและรักษาพื้นที่ป่าชุมชน และปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้จัดโครงการป้องกันและรักษาพื้นที่ป่... วันที่ 2 ต.ค. 63 (ดูู 1530)

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ปลูกต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ปลูกต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้... วันที่ 14 ส.ค. 63 (ดูู 591)

กิจกรรมจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พ.ศ. 2562

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรม... วันที่ 31 ก.ค. 63 (ดูู 561)

โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 วัตถุประสงค์ของโ... วันที่ 30 ก.ค. 63 (ดูู 572)

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ปี พ.ศ. 2562

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ตำบลกุดน้ำใส... วันที่ 14 ก.ค. 63 (ดูู 620)

โครงการป้องกันไข้เลือดออก ฉีดพ่นยุงลาย ปี พ.ศ. 2562

โครงการป้องกันไข้เลือดออก ฉีดพ่นยุงลาย ตำบลกุดน้ำใส ปี พ.ศ 2562... วันที่ 14 ก.ค. 63 (ดูู 548)

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ปี พ.ศ. 2562

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านตำบลกุดน้ำใส... วันที่ 14 ก.ค. 63 (ดูู 552)

โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปี พ.ศ. 2562

โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม... วันที่ 14 ก.ค. 63 (ดูู 581)

โครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ปี พ.ศ. 2562

โครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เริ่มวิ่ง 06.00 น. จาก... วันที่ 14 ก.ค. 63 (ดูู 538)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ 2563 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังห... วันที่ 2 ก.ค. 63 (ดูู 550)

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย. 2563)

ป้ายประชาสัมพันธ์ฯ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 2 ก.ค. 63 (ดูู 538)