อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 12

Gallery :: ประชาคมโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ วัดอุดรไชยศาสตร์ บ้านดงมัน หมู่ที่ 3,7
วันที่ 20 กรกฎาคม 2566
...นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมคณะฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ,รพสต.,และอสม. ร่วมประชาคมโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
 "3 เก็บ 3โรค" -เก็บบ้าน -เก็บขยะ -เก็บน้ำ เพื่อรณรงค์กำจัดยุงลาย ณ วัดอุดรไชยศาสตร์ บ้านดงมัน หมู่ที่ 3,7
วันที่ : 20 กรกฎาคม 66   View : 95