อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 12

สมาชิกสภา

นายวันดี โคตวงษ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
0926219792

นายพิชัย สุภาพ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
0973481987

นายวัฒนชัย เสนาะธรรม
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
0817097115

นายวัฒนชัย เสนาะธรรม
สมาชิกสภาอบต.เขตที่ 1
0817097115

นายรักชาติ เสาวัด
สมาชิกสภาอบต.เขตที่ 2
0954895128

นายสมบูรณ์ พนมใส
สมาชิกสภาอบต.เขตที่ 3
0878561458

นายพิชัย สุภาพ
สมาชิกสภาอบต.เขตที่ 4
0973481987

นายถาวร สินสมุทร
สมาชิกสภาอบต.เขตที่ 5
0899826648

นายประวิทธ์ พลโยธา
สมาชิกสภาอบต.เขตที่ 6
0862582620

นายวันดี โคตวงษ์
สมาชิกสภาอบต.เขตที่ 7
0926219792

นายเทอดศักดิ์ เศษสุวรรณ
สมาชิกสภาอบต.เขตที่ 8
0834494863

นายสุวิชชัย โพธิ์ไพร
สมาชิกสภาอบต.เขตที่ 9
0924383730

นายวิชัย เคาวฤกษ์
สมาชิกสภาอบต.เขตที่ 10
0821530189