อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 16

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ 1-10 ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส ร่วมกันจัดโครงการควบคุมโรค... วันที่ 24 มิ.ย. 65 (ดูู 290)

​โครงการมหกรรมสุขภาพ ลดโรค ลดเสี่ยง เลี่ยง หวานมัน เค็ม ประจำปี2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส จัดกิจกรรมโครงการมหกรรมสุขภา... วันที่ 24 มิ.ย. 65 (ดูู 284)

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ดำเนินงานตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นก... วันที่ 22 มิ.ย. 65 (ดูู 380)

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รับชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2564

นางสาวปทิดา พรหมศร รองปลัด อบต. รักษษราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.กุดน้ำใส เข้าร่วมกิจกรรมว... วันที่ 22 มิ.ย. 65 (ดูู 302)

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 1-10 ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นางสาวปทิดา พรหมศร รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ ... วันที่ 22 มิ.ย. 65 (ดูู 285)

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด 19 ในศูนย์กักตัวและศูนย์พักคอย ตำบลกุดน้ำใส วันที่ 11 ก.ย. 64

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยเจ้าหน้าได้ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด 19 ในศูนย์กักตัวและศูนย์พักค... วันที่ 21 มิ.ย. 65 (ดูู 255)

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด 19 ตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 11 กันยายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด 19 ตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแ... วันที่ 21 มิ.ย. 65 (ดูู 229)

กิจกรรมแพ็คหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยพนักงานทุกท่าน ร่วมกันจัดกิจกรรมแพ็คหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายใ... วันที่ 21 มิ.ย. 65 (ดูู 248)

กิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด19 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 19 พ.ค.2564

อำเภอพนมไพร ร่วมกับรพสต.กุดน้ำใส และอบต.กุดน้ำใส ทำกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด1... วันที่ 21 มิ.ย. 65 (ดูู 244)

ฉีดพ่นหมอกควัน และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในชุมชนทั้ง10หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ2564 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นางสาวปทิดา พรหมศร รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ ... วันที่ 21 มิ.ย. 65 (ดูู 286)

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 16 มิถุนายน 2565

นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วย คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ... วันที่ 17 มิ.ย. 65 (ดูู 264)

งานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลกุดน้ำใส ประจำปี พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยคณะผู้... วันที่ 6 มิ.ย. 65 (ดูู 1700)

ปรับภูมิทัศน์ที่ฐานจุดบั้งไฟบ้านกุดน้ำใส วันที่ 4 - 5 เดือนมิถุนายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุรชัย กระเดา นายก อบต.กุดน้ำใส พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท... วันที่ 25 พ.ค. 65 (ดูู 272)

คณะกรรมการฯ ร่วมตรวจสอบอุปกรณ์การติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซล ณ บ้านคูฟ้า หมู่ที่ 5 ตำบลกุดน้ำใส วันที่ 19 พ.ค. 65

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมตรวจสอบอุปกรณ์การติดตั้งไฟฟ้าโซล่า... วันที่ 20 พ.ค. 65 (ดูู 255)

มอบเงินช่วยเหลือเป็นค่าวัสดุมุงหลังคา(สังกะสี) ให้กับผู้ประสบภัยจากวาตภัย วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุรชัย กระเดา นายก อบต.กุดน้ำใส พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท... วันที่ 12 พ.ค. 65 (ดูู 335)

กิจกรรมปลูกต้นไม้ "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565" ในวันที่ 12 พ.ค. 65

นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อบต.กุดน้ำใส และพนักงาน อบต.กุดน... วันที่ 12 พ.ค. 65 (ดูู 267)

ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลกุดน้ำใส ประจำปี 2565 วันที่ 27 เมษายน 2565

#องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส คณะผู้บริหาร ... วันที่ 27 ม.ย. 65 (ดูู 306)

รดน้ำดำหัวขอพรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส 12 เม.ย 65

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.กุดน้ำใส ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรนายกอง... วันที่ 12 ม.ย. 65 (ดูู 283)

โครงการป้องกันและลดอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน พ.ศ.2565

#องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส คณะผู้บริหาร อ... วันที่ 11 ม.ย. 65 (ดูู 286)

สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดร้อยเอ็ด มาให้ความรู้และจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 17 มีนาคม 2565

วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับประชา... วันที่ 28 มี.ค. 65 (ดูู 309)