อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 20

Gallery :: ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
วันที่ 21 กรกฎาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีภาคีความร่วมมือทั้งสิ้น 16 หน่วยงาน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินงาน "โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
วันที่ : 21 กรกฎาคม 66   View : 130