อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 19

Gallery :: โครงการฝึกอบรมวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 18 สิงหาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้จัดโครงการฝึกอบรมวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรและมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายจราจรให้มากขึ้นและนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง โดยนายสุรชัย กระเดา นายกอบต.กุดน้ำใส เป็นประธานเปิดโครงการ และวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรพนมไพร และโรงพยาบาลพนมไพรได้บรรยายให้ความรู้ และฝึกภาคปฏิบัติ ในครั้งนี้
วันที่ : 18 สิงหาคม 66   View : 151