อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 21

หัวข้อ:: กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


                  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขอประกาศเรื่อง กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 15 กันยายน 66 View : 23
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :