อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 19

หัวข้อ:: เรื่อง นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


                องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด  ขอประกาศ เรื่อง นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน 


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 3 ตุลาคม 65 View : 210
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :