อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 16

หัวข้อ:: คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e-GP


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e-GP ให้แก่ผู้ที่สนใจและประชาชนทราบโดยทั่วกันดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 7 สิงหาคม 63 View : 695
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :