อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 27

หัวข้อ:: คู่มือให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540


                คู่มือให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 19 ตุลาคม 65 View : 196
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :