อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 34

หัวข้อ:: ประกาศ เรื่อง มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต


ประกาศ เรื่อง มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตของอบต.กุดน้ำใส


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 12 พฤษภาคม 64 View : 309
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :