อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: คู่มือปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน/ช่องทางการร้องเรียน


แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนของ อบต.กุดน้ำใส และช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 88
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :