อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  เลขที่ 5  หมู่ที่  1  ตำบลกุดน้ำใส  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
 โทรศัพท์  043-669222  หรือ 
www.kutnamsai.go.th  หรือ
https://web.facebook.com/kutnamsai


ช่องทางติดต่อทาง Social Network


แผนที่ตำบลกุดน้ำใส

 


View : 1121