อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 19

หัวข้อ:: 016. เรื่อง รายงานสถิติการให้การบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


                องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขอประกาศ เรื่อง รายงานสถิติการให้การบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566) เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 12 เมษายน 66 View : 81
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :