อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 19

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
016. เรื่อง รายงานสถิติการให้การบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 12 ม.ย. 66 81
​นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy) 23 มี.ค. 66 111
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2564 27 มิ.ย. 65 263
O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 19 ม.ย. 65 61
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 19 ม.ย. 65 80
ผลการพิจารณาฯ ม.9(1) 10 ส.ค. 64 471
นโยบายหรือการตีความ ม.9(2) 10 ส.ค. 64 492
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3) 10 ส.ค. 64 454
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4) 10 ส.ค. 64 470
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5) 10 ส.ค. 64 460
สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6) 10 ส.ค. 64 443
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7) 10 ส.ค. 64 472
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8) 10 ส.ค. 64 453