อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9

หัวข้อ:: เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 16 - 30 สิงหาคม 2563


 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ขอประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 16 - 30 สิงหาคม  2563  มีกำหนดระยะเวลา  15  วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 22 เมษายน 64 View : 289
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :