อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การสร้างวัฒนธรรมไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 17 มี.ค. 66 7
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 17 มี.ค. 66 8
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 17 มี.ค. 66 8