อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 14

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2565 4 ก.ค. 66 95
O29รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566 25 ม.ย. 66 138
O27 มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 21 ม.ย. 65 386
O31รายงานข้อมูลสถิติการร้องเรียนทุจริตประจำปี 2565 19 ม.ย. 65 390
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 10 ก.พ. 65 443
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2563 6 ส.ค. 64 581
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน 14 พ.ค. 64 578
ประกาศ เรื่อง มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 12 พ.ค. 64 543
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 12 พ.ค. 64 602
สรุปเรื่องร้องเรียนรอบ 6 เดือน ปี 2564 30 ม.ย. 64 576
แผนป้องกันการทุจริต 2561-2564 30 ม.ย. 64 644
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562 22 ม.ย. 64 594
คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนร้องทุกข์ 22 ม.ย. 64 591
สถิติการร้องเรียนประจำปี พ.ศ. 2562 4 ส.ค. 63 605
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 14 ก.ค. 63 659
คู่มือปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน/ช่องทางการร้องเรียน 13 ก.ค. 63 595