อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 32

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
O29 มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 21 ม.ย. 65 118
O31รายงานข้อมูลสถิติการร้องเรียนทุจริตประจำปี 2565 19 ม.ย. 65 106
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 10 ก.พ. 65 178
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2563 6 ส.ค. 64 284
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน 14 พ.ค. 64 340
ประกาศ เรื่อง มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 12 พ.ค. 64 308
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 12 พ.ค. 64 350
สรุปเรื่องร้องเรียนรอบ 6 เดือน ปี 2564 30 ม.ย. 64 332
แผนป้องกันการทุจริต 2561-2564 30 ม.ย. 64 381
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562 22 ม.ย. 64 341
คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนร้องทุกข์ 22 ม.ย. 64 347
สถิติการร้องเรียนประจำปี พ.ศ. 2562 4 ส.ค. 63 354
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 14 ก.ค. 63 407
คู่มือปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน/ช่องทางการร้องเรียน 13 ก.ค. 63 340