อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 20

หัวข้อ:: เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567


                ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 22 มิถุนายน 66 View : 88
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :