อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 20

หัวข้อ:: O27 มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


มาตรการการจัดการการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 21 เมษายน 65 View : 387
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :