อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 15

Gallery :: โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ. 2566
วันที่ 8 สิงหาคม 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้จัด "โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ. 2566" ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นและนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง โดยนายสาคร ชุปวา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีพนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย
วันที่ : 11 กันยายน 66   View : 49