อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

Gallery :: โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันที่ 29 สิงหาคม 2566
นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สถานที่ปฎิบัติธรรมโนนสร้างท่อ หมู่ที่ 1 บ้านกุดน้ำใส
วันที่ : 30 สิงหาคม 66   View : 32