อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 16

Gallery :: กิจกรรมจิตอาสาทำความดี ( วัด 5 ส. ) เพื่อพัฒนาพื้นที่สถานปฎิบัติธรรมโนนสร้างท่อ หมู่ที่ 1 บ้านกุดน้ำใสตามโครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะ 5 ปี ( พ.ศ.2566-2570 )
วันที่ 28 สิงหาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ฯ และ,ส.อบต.,ผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ( วัด 5 ส. ) เพื่อพัฒนาพื้นที่สถานปฎิบัติธรรมโนนสร้างท่อ หมู่ที่ 1 บ้านกุดน้ำใสตามโครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะ 5 ปี ( พ.ศ.2566-2570 )
วันที่ : 29 สิงหาคม 66   View : 74