อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9

Gallery :: ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในรูปแบบกองทุนคัดแยกขยะสะสมเงินคุ้มครองสุขภาพตำบลปะอาว
วันที่ 24 สิงหาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ นำโดย นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ผู้นำชุมชน ,อสม. ร่วมศึกษาดูงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ดูกระบวนการทำงานและฟังการบรรยายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในรูปแบบกองทุนคัดแยกขยะสะสมเงินคุ้มครองสุขภาพตำบลปะอาว -------------------------------------------------------- องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ขอขอบพระคุณทาง องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว นำโดย นายสวัสดิ์ ดวงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนและพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่าน ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
วันที่ : 26 สิงหาคม 66   View : 150