อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 19

Gallery :: ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
วันที่ 25 สิงหาคม 2566
นายวันดี โคตวงษ์ ประธาน สภาอบต.กุดน้ำใส ร่วมกับสมาชิก สภาอบต.กุดน้ำใส และคณะผู้บริหารอบต.กุดน้ำใส ได้ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เพื่อพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ฯ
วันที่ : 25 สิงหาคม 66   View : 46