อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 18

Gallery :: โครงการ "บริหารจัดการขยะ ชุมชนตำบลกุดน้ำใส" ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 23 สิงหาคม 2566
นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เป็นประธานเปิดโครงการ "บริหารจัดการขยะ ชุมชนตำบลกุดน้ำใส" ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร, ส.อบต., ผู้นำชุมชน, อสม., และเจ้าหน้าอบต.กุดน้ำใส เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย โดยวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง การจำแนกขยะแต่ละประเภท หลักการวิธีคัดแยกขยะในครัวเรือน และวิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ฯ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้ความเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและถูกวิธีต่อไป ฯ
วันที่ : 23 สิงหาคม 66   View : 99