อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 16

หัวข้อ:: แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


               องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566  ประกาศ  ณ  วันที่  26  ตุลาคม  พ.ศ.2565  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 1 พฤศจิกายน 65 View : 291
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :