อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

Q:เอกสารที่ต้องเตรียมในการลงทะเบียนรับเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ
Q:เอกสารที่ต้องเตรียมในการลงทะเบียนรับเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้ตั้งกระทู้ : Q IP : 101.51.176.126 เวลา : 2021-03-19 12:50:09 (ดู 585)
A:
  1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือหากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องมีบัตรหรือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่มีรูปถ่าย
  2. ทะเบียนบ้านตัวจริง และถ่ายสำเนามา 1 ฉบับ
  3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารตัวจริง ที่เป็นประเภทออมทรัพย์ และถ่ายสำเนามา 1 ฉบับ
ผู้ตั้งกระทู้ : A เวลา : 2021-03-19 12:50:32 IP : 101.51.176.126
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
ป้อนอักขระ :