อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 22 พ.ย. 65 88
แบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร องค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ ๕ จังหวัดร้อยเอ็ด 22 พ.ย. 65 79
เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่นตำบล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด (ส.ถ. 6/1) 5 ม.ค. 65 348
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส 6 ต.ค. 64 336
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส 6 ต.ค. 64 357
สำเนาแบบฟอร์มเอกสารการแจ้งวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง 4 ต.ค. 64 442