อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 66

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน 22 ม.ย. 66 43
O38 เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส (พ.ศ. 2565) รอบ 12 เดือน 19 ม.ย. 66 51
O36 เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570) 6 ก.ย. 65 100
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 13 ม.ย. 65 332
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6เดือน) 13 ม.ย. 65 317
O43การดำเนินการตามารตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในอบต.กุดน้ำใส 13 ม.ย. 65 385
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 12 ม.ย. 65 385
รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 14 พ.ค. 64 527
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 14 พ.ค. 64 480
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 14 พ.ค. 64 519