อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 2

หัวข้อ:: O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


วันที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๖
นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  ร่วมประชุม คณะกรรมการอำนวยการในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ และคณะทำงานเก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ lTA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส โดยนายกได้มอบนโยบายด้านการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต ในเรื่อง การสร้างวัฒนธรรม  No Gift Policy และมาตการการส่งเสริมคูณธรรมและความโปร่งใสด้านอื่นๆ โดยจะร่วมกันแสดงเจตนาการต่อต้านการทุจริต และมอบนโยบายแก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ตามประกาศเจตนาไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ต่อไป
วันที่ : 24 เมษายน 66 View : 100
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :