อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 16

หัวข้อ:: O31 เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy ปี 2566


                   เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy ปี 2566


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 19 เมษายน 66 View : 41
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :