อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 22

หัวข้อ:: O38 เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส (พ.ศ. 2565) รอบ 12 เดือน


                   เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส รอบ 12 เดือน


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 19 เมษายน 66 View : 52
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :