อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 23

หัวข้อ:: O13 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


                องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขอประกาศเรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 7 เมษายน 66 View : 113
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :