อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 16

หัวข้อ:: เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ 2566 และ กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ 2567


                  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขอประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ 2566 และ กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ 2567 เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 21 มีนาคม 66 View : 168
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :