อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 15

หัวข้อ:: รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy


รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 
• แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 
• เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปีพ.ศ. 2566ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 17 มีนาคม 66 View : 117
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :