อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 19

หัวข้อ:: เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565


                 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขอประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 1 มีนาคม 66 View : 185
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :