อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9

หัวข้อ:: ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570)


                องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขอประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อให้รับทราบโดยทั่วกัน


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 6 กันยายน 65 View : 45
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  (ดู 304)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564  (ดู 474)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564  (ดู 441)
รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564  (ดู 487)
O43การดำเนินการตามารตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในอบต.กุดน้ำใส  (ดู 303)
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6เดือน)  (ดู 273)
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (ดู 276)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :