อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 13

หัวข้อ:: ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2565


                นายวันดี โคตวงษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
1647397897-11.jpg   24 มิ.ย. 65 132
1647397897-10.jpg   24 มิ.ย. 65 129
1647397897-9.jpg   24 มิ.ย. 65 142
1647397897-8.jpg   24 มิ.ย. 65 136
1647397897-7.jpg   24 มิ.ย. 65 130
1647397897-6.jpg   24 มิ.ย. 65 135
1647397897-5.jpg   24 มิ.ย. 65 160
1647397897-4.jpg   24 มิ.ย. 65 125
1647397897-3.jpg   24 มิ.ย. 65 128
1647397897-2.jpg   24 มิ.ย. 65 131
วันที่ : 24 มิถุนายน 65 View : 801
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :