อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 14

หัวข้อ:: ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565


                    องค์การบริหารส่วนตำบลกุดนำ้ใส  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด  ขอแจ้งประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี 2565 เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
img-505095742-0001.jpg   24 มิ.ย. 65 120
วันที่ : 24 มิถุนายน 65 View : 341
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :